Zastosowanie korków po stożku w praktyce – Jak to zrobić dobrze?

2024-04-15
Zastosowanie korków po stożku w praktyce – Jak to zrobić dobrze?

Z tego artykułu dowiesz się:

    1. Dlaczego właściwy dobór metody uszczelnienia otworów technologicznych po rozszalowaniu konstrukcji jest tak ważny?

    2. Czym charakteryzuje się skuteczny system uszczelnienia?

    3. Do czego służy korek po stożku?

    4. Z jakich elementów składa się kompletny system uszczelniający?

    5. W jaki sposób wykonać prace z systemem uszczelniającym, aby otrzymać wymagany poziom jakości gotowej konstrukcji betonowej?

    6. Gdzie kupić najlepszy kompletny system uszczelniający w konkurencyjnej cenie?

Podczas demontażu szalunków z wykonanych elementów betonowych zachodzi konieczność szczelnego zamknięcia powstałych po ściągach otworów. Proces ten jest zależny nie tylko od staranności realizacji, ale przede wszystkim od zastosowanej technologii. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie pełnego efektu szczelności w miejscach, gdzie po zakończeniu prac nie ma już dostępu. Jakie funkcje pełni korek po stożku? W jaki sposób użytkować te elementy? Z jakich części składa się kompletny system uszczelniający?

Uszczelnienie otworów szalunkowych – dlaczego jest ważne?

W praktyce skuteczne uszczelnienie otworów technologicznych po ściągach jest dość wymagającym zadaniem. Tradycyjne rozwiązania często zawodzą, gdyż proces twardnienia mieszanki betonowej wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Naturalnie występujące zjawisko skurczu betonu może prowadzić do powstania rys wzdłużnych w okolicach ściągów, natomiast po demontażu szalunków na skutek drastycznego kurczenia się materiału mogą wykształcić się pęknięcia na styku betonu z prętami. W trakcie demontażu szalunków, w wyniku uderzeń młotkiem może nastąpić uszkodzenie elementów wokół ściągów, a otwarcie deskowania powoduje skierowanie sił rozciągających w jedną stronę. Jest to jednoznaczne z ryzykiem powstania drobnych rys wokół osadzonych w betonie elementów. 

Mając na uwadze wszystkie ewentualne scenariusze związane z betonowaniem oraz szalowaniem, warto stosować kompletne systemy uszczelnień do szalunków. Jest to rozwiązanie bezpieczne, zapewniające wysoki poziom wytrzymałości budynku w długim okresie użytkowania. Nie ma ważniejszych argumentów od minimalizacji ryzyka powstania jakichkolwiek uszkodzeń w konstrukcji jeszcze na etapie wykonania. Co więcej, dzięki systemowej metodzie uszczelnień szalunków osiągane są gotowe elementy betonowe o najwyższych parametrach w sferze wodoszczelności, izolacji akustycznej oraz odporności ogniowej.

Czym jest korek po stożku – informacja praktyczna!

Korek po stożku wykonany jest z betonu architektonicznego o wysokich walorach estetyki wizualnej. Dedykowany jest do szczelnego i precyzyjnego zamknięcia perforacji w miejscach po zdjęciu ściągów szalunkowych. Produkt charakteryzuje się gładką teksturą, dlatego idealnie nadaje się do stosowania w elementach konstrukcyjnych z betonu architektonicznego, również w elewacjach. Oprócz efektu estetycznego korek po stożku dostarcza także skuteczności w pełnym uszczelnieniu, czyniąc powierzchnię całkowicie spójną, a tym samym odporną na przecieki i przepuszczanie dźwięku. 

Zastosowanie korka po stożku możliwe jest z każdym dostępnym na rynku systemem szalunkowym. Element charakteryzuje się średnicą wewnętrzną 18 mm i zewnętrzną 37 mm. Kompatybilność wymiarowa zapewnia zatem dowolność wyboru techniki deskowania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakości uszczelnienia przerw technologicznych po ściągach. Dzięki prostej metodzie użycia korek po stożku nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani wyszukanych narzędzi. Jak przebiega innowacyjne zastosowanie korków w budownictwie z wykorzystaniem rozwiązań systemowych? Jakie elementy obejmuje kompletny system?

Elementy kompletnego systemu uszczelniającego – kompatybilność użytkowa!

Skuteczny system uszczelniający otwory technologiczne po ściągach składa się z kilku nieodzownych elementów uzupełniających się wzajemnie i kompatybilnych pod względem wymiarów. Jakie elementy oprócz korka po stożku wchodzą w skład rozwiązania systemowego?

Rurka dystansowa 

Rurka dystansowa PVC wykonana z polichlorku winylu o średnicy wewnętrznej 22 mm, zewnętrznej 25 mm i długości 200 cm wraz ze stożkami oporowymi, zwanymi potocznie konusami stosowana jest, jako element ochronny ściągów szalunkowych. Za sprawą porowatej struktury, zapewniającej silną przyczepność betonu, skutecznie zabezpiecza ściągi przed zabrudzeniami podczas procesu betonowania. Zaletą rurki dystansowej jest możliwość bezinwazyjnego usunięcia ściągu podczas demontażu szalunku, bez ryzyka powstania jakichkolwiek uszkodzeń w strukturze konstrukcji betonowej. Wówczas ściąg nadaje się do wielokrotnego użytku, a sama rurka dystansowa PVC, jako element tracony, pozostaje wewnątrz.

Rurka betonowa

Rurka betonowa o średnicy wewnętrznej 22 mm, zewnętrznej 40 mm i długości 125 cm stanowi alternatywę dla rurki dystansowej PVC. Betonowa konstrukcja, dodatkowo wyposażona w zbrojenie z włóknem rozproszonym zapewnia wysoką trwałość całej konstrukcji, gdyż doskonale łączy się z mieszanką betonową wokół, tworząc tym samym homogeniczną strukturę elementu. Co więcej, doskonale zabezpiecza ściągi, uniemożliwiając ewentualne przecieki płynnego betonu do wewnątrz. Sposób wykorzystania rurki betonowej w rozwiązaniu systemowym nie różni się niczym od wariantu z rurką dystansową PVC

Stożek oporowy

Konus o średnicy zewnętrznej 21 mm wykonany z polipropylenu służy do szczelnego zaślepienia otworów rurek dystansowych PVC w trakcie łączenia paneli szalunkowych za pomocą ściągów. Wykorzystanie konusa zabezpiecza ściągi przed przedostaniem się do wnętrza rurki dystansowej płynnej mieszanki betonowej. Stożek oporowy umożliwia stabilne i szczelne spięcie przeciwlegle ustawionych płyt szalunkowych, bez uszczerbku na powierzchni deskowania. Dzięki ergonomicznej budowie wyposażonej w rowki elastycznie wpasowuje się w otwór rurki dystansowej na wcisk, tworząc wodoszczelną, odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz wytrzymałą na znaczne obciążenia barierę. 

Korek do rurki PVC 

Korek do rurki PVC służy do obustronnego zamknięcia przelotów technologicznych powstałych w rurkach PVC po dokonaniu demontażu ściągów z gotowej konstrukcji betonowej. Element uszczelnia wnętrze otworów w miejscach o minimalnym narażeniu na oddziaływanie wody. Nie wymaga wysiłku podczas montażu, a po zakończeniu prac pozostaje w konstrukcji. 

Korek gumowy typu FLUPP

Korek gumowy FLUPP o średnicy 22 mm i długości 20 mm w praktyce wykorzystywany jest w celu szczelnego zabezpieczenia wnętrza rurki dystansowej PVC. Dzięki elastycznej formie zapobiega niekontrolowanemu przeciekaniu hydrostatycznemu. Produkt o wysokiej odporności na zniekształcenia w warunkach niesprzyjających czynników atmosferycznych, jak i na wszelkie uszkodzenia o charakterze mechanicznym. 

Jak stosować system szalunkowy? – instrukcja krok po kroku!

Aby sprawnie zrealizować betonowy element konstrukcyjny za pomocą systemu szalunkowego, należy w pierwszej kolejności dociąć rurki dystansowe PVC na właściwy wymiar, nie przekraczając przy tym długości 600 mm. Jeśli wymagany jest większy wymiar, konieczne jest wykorzystanie łączników dla stabilnego usztywnienia połączeń pomiędzy dwiema rurkami. Następnie umieszcza się ściągi szalunkowe wewnątrz rurek dystansowych, a ich zakończenia zaślepia się konusami, inaczej określanymi stożkami oporowymi. Tak przygotowane elementy służą do spięcia konstrukcyjnego dwóch przeciwległych blatów szalunku, który stanowi formę dla płynnej mieszanki betonowej. 

Po zakończeniu procesu wiązania należy zdemontować deskowanie wraz ze ściągami i dokładnie oczyścić powstałe w betonie przeloty technologiczne, usuwając wszelkie pozostałości wody oraz zanieczyszczenia. Powierzchnia montażu uszczelnienia musi zostać całkowicie osuszona. W otworze rurki dystansowej PVC umieszcza się zaślepiającą uszczelkę plastikową, korek gumowy FLUPP, korek plastikowy, a także betonowy korek po stożku. Ostatni z wymienionych elementów wkleja się z użyciem kleju epoksydowego lub pianki niskoprężnej. W tym celu należy nałożyć spoiwo zarówno na powierzchnię stożka, jak i do środka otworu, a po umieszczeniu elementu we wnęce konieczne jest jednokrotne obrócenie wokół własnej osi, dla równomiernego rozłożenia kleju w miejscu styku z rurką. W ten sposób osiąga się szczelne i jednolite połączenie z całą powierzchnią konstrukcji. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia estetyki, jak i ochrony przeciwwilgociowej wewnątrz budynku. 

System oktagon – charakterystyka wykorzystania w praktyce!

Realizacje konstrukcyjne, które wymagają podwyższonej szczelności szalunków, generują konieczność wykorzystania podczas prac systemu oktagon. Jest to kompletny dystans, zawierający rurkę dystansową  przystosowaną do każdego z dostępnych na rynku rodzajów ściągów. Produkt wykonany jest z wysokiej jakości betonu włóknistego o zwiększonej wytrzymałości strukturalnej. Co więcej, cechuje się odpornością na negatywne działanie wysoko nasyconych związków chemicznych oraz nie ulega deformacjom w wyniku znacznych obciążeń wagowych. System oktagon zgodnie z założeniami Certyfikatu Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska jest dopuszczony do użytku w kontakcie z wodą pitną, a za sprawą właściwości zapewnia wysoki stopień odporności ogniowej elementu.

Zasadą działania systemu oktagon jest utrzymanie monolitycznej odległości przeciwlegle ustawionych płyt szalunkowych dla osiągnięcia konkretnej grubości betonowanej konstrukcji. Dzięki tarczom ochronnym, umiejscowionym w regularnych odstępach 40 mm, system gwarantuje pełną ochronę przed wodą, przy zachowaniu optymalnej wytrzymałości. Zabetonowana wewnątrz konstrukcji rura dystansowa jest maksymalnie zabezpieczona przed niekontrolowanymi przeciekami. Dodatkowo ergonomiczna budowa rurki stykającej się z płaszczyzną szalunku sprawia, że element bardzo dobrze przenosi powstające w trakcie dokręcania śrubą naprężenia ściskające. Natomiast podczas betonowania nie zachodzi ryzyko deformacji deskowania w wyniku oddziaływania sił rozpierających.

Dostępne na rynku rurki dystansowe oktagon o wewnętrznej średnicy 22 mm występują w 17 długościach. Dzięki tak dużej rozpiętości wymiarowej, bo od 120 do 400 mm, rozwiązanie to znajduje zastosowanie w realizacji wielu ambitnych, ale też wymagających projektów budowlanych. Kompletny system oktagon oprócz rurki dystansowej zawiera także dwa korki o wodoszczelnych właściwościach. Średnica korków wynosi 22 mm, natomiast w zależności od wymagań technicznych możliwy jest wybór pomiędzy dwiema długościami: 20 i 50 mm. 

Gdzie kupić skuteczny szalunek systemowy? – przydatna wskazówka!

Rynek budowlany oferuje mnóstwo rozwiązań związanych zarówno z szalowaniem, jak i uszczelnieniem przerw technologicznych po szalunkach. Przed dokonaniem wyboru, warto jednak zweryfikować jakość poszczególnych produktów. Zdecydowanie bezpieczniej jest sięgnąć po sprawdzony, certyfikowany asortyment dystrybuowany wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców. Ryzyko w perspektywie wieloletniego bezpieczeństwa użytkowania budynku nie jest wskazane, dlatego zasięgnij opinii specjalistów! 

W sklepie Szalunkowy.pl otrzymasz nie tylko cenne rady w zakresie planowania budowy, ale i najwyższej jakości produkty w pełni dostosowane do Twoich potrzeb. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Polecane

Rurka PVC do ściągów RSR 22mm 2m

Rurka PVC do ściągów RSR 22mm 2m

2,95 zł brutto
2,95 zł / m brutto
Konus do rurki PVC 22mm, stożek oporowy (500szt)

Konus do rurki PVC 22mm, stożek oporowy (500szt)

31,55 zł brutto
0,06 zł / szt. brutto
Korek do deskowań 22 mm (500 szt)

Korek do deskowań 22 mm (500 szt)

49,82 zł brutto
0,10 zł / szt. brutto
Rurka betonowa 22/40 125cm

Rurka betonowa 22/40 125cm

7,53 zł brutto
7,53 zł / szt. brutto
Korek betonowy 22/20 mm

Korek betonowy 22/20 mm

146,12 zł brutto
Korek betonowy 22/50 mm

Korek betonowy 22/50 mm

146,12 zł brutto
Korek do rurki PVC 22mm

Korek do rurki PVC 22mm

34,87 zł brutto
0,07 zł / szt. brutto
Korek gumowy do rurki PVC 22 mm FLUPP

Korek gumowy do rurki PVC 22 mm FLUPP

127,86 zł brutto
0,26 zł / szt. brutto
Korek po stożku EX 22/10 TYP 2

Korek po stożku EX 22/10 TYP 2

97,17 zł brutto
1,01 zł / szt. brutto
Korek do deskowań

Korek do deskowań

38,19 zł brutto
0,08 zł / szt. brutto
Korek do deskowań 20mm 500szt

Korek do deskowań 20mm 500szt

35,42 zł brutto
0,07 zł / szt. brutto
System Oktagon 20 cm

System Oktagon 20 cm

147,78 zł brutto
1,48 zł / szt. brutto
pixel