Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zasady betonowania w różnych temperaturach otoczenia – o co tu właściwie chodzi?

2024-04-02
Zasady betonowania w różnych temperaturach otoczenia – o co tu właściwie chodzi?

Z tego artykułu dowiesz się:

    1. W jaki sposób poziom temperatury panujący w otoczeniu prowadzonych prac wpływa na rezultaty wytrzymałościowe betonu?

    2. Jakich zasad należy przestrzegać, aby betonowanie w warunkach niskich temperatur przyniosło oczekiwane efekty?

    3. Czy szalowanie zimą może doprowadzić do obniżenia jakości betonowanej powierzchni?

    4. Jak skutecznie zrealizować prace betonowe latem?

    5. Po co podejmować działania pielęgnacyjne świeżego betonu, gdy średnia temperatura otoczenia przekracza 25oC w ciągu doby?

    6. Czy możliwe jest zachowanie optymalnych warunków szalowania podczas wystąpienia skrajnych temperatur?

 

Bezpieczeństwo i skuteczność procesów budowlanych przy zróżnicowanych temperaturach powietrza to zasadnicza kwestia właściwego przygotowania i zaplanowania prac. Mimo że beton z założenia stanowi materiał o wysokiej odporności zarówno na gorąco, jak i zimno, betonowanie nie powinno odbywać się w warunkach skrajnych temperatur. Zalecenie to powinno być brane pod uwagę ze względu na negatywne wpływy temperatury na procesy budowlane, które w dużym stopniu obniżają wytrzymałość oraz trwałość betonu po związaniu. Jakich reguł należy przestrzegać podczas szalowania w niskich temperaturach? W jaki sposób zastosować optymalne metody betonowania w różnych warunkach klimatycznych? Z jakimi wyzwaniami związanymi z upałami w budownictwie zmagają się wykonawcy w praktyce? 

Betonowanie w warunkach niskich temperatur – jak to zrobić właściwie?

Bezpieczne szalowanie i betonowanie w trudnych warunkach termicznych zimą wiąże się z kilkoma ważnymi zasadami. Przede wszystkim za bezpieczną dla świeżej mieszanki uważa się temperaturę powyżej +5℃. Wówczas ryzyko nieotrzymania powierzchni o pożądanej odporności na mróz w zasadzie nie istnieje, a proces przyrostu wytrzymałości przebiega bez żadnych zakłóceń. Jeśli temperatura otoczenia podczas szalowania mieści się w przedziale pomiędzy 0℃ a +5℃ konieczne jest użycie środków prewencyjnych, do których należy między innymi ogrzanie kruszywa i wody wlewanej do masy zarobowej. Natomiast betonowanie w warunkach niskich temperatur, za jakie powszechnie uważa się przedział pomiędzy -5℃ a 0℃ wymaga znacznie bardziej radykalnego podejścia. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by zarówno grunt, jak i poszczególne elementy szalunków oraz zbrojenia nie były oblodzone. Temperatura mieszanki nie może znacząco odbiegać od betonowanej formy, co ze względu na konieczność podgrzania wody jest dość trudne. Co więcej, należy zminimalizować zawartość wody przy jednoczesnym zwiększeniu ilości betonu w stosunku 1 do 2. 

Wpływ temperatury na procesy budowlane bywa destrukcyjny, dlatego też zastosowane kruszywo nie powinno zawierać żadnych nieczystości, a jego temperatura musi być zbliżona do temperatury pozostałych składników płynnego betonu. Niezbrojone elementy konstrukcyjne warto zabezpieczyć domieszkami chemicznymi o właściwościach przeciwmrozowych. Według zasad szalowania i betonowania zimą proces zagęszczenia świeżo ułożonej mieszanki powinien zostać maksymalnie skrócony dla zachowania najwyższej możliwej szczelności. Gotową konstrukcję należy zabezpieczyć przed nadmierną utratą ciepła poprzez przykrycie oraz dogrzewanie ciepłym powietrzem. Demontażu szalunku dokonuje się po upływie przewidzianego okresu dojrzewania betonu przedłużonego o liczbę dni, w których wystąpiła temperatura powietrza poniżej +5℃

Warto podkreślić, że optymalne metody betonowania w różnych warunkach klimatycznych, tj. zimą nie ograniczają się jedynie do użycia domieszki przeciwmrozowej i zastosowania wymienionych wyżej środków ostrożności. Równie istotna jest także właściwa pielęgnacja betonu. Co więcej, podczas wystąpienia temperatur poniżej -5℃  betonowanie na zewnątrz należy odłożyć na cieplejsze dni. Praktyczne porady dotyczące efektywnego szalowania i betonowania zimą wskazują jedynie na możliwość prowadzenia nieprzerwanych robót tylko i wyłącznie w oparciu o projekt budowlany uwzględniający specyfikę asekuracji konstrukcji przed destrukcyjnym oddziaływaniem mrozu. Warunki prac zakładają wówczas skuteczną izolację termiczną świeżo wylanej mieszanki od bezpośredniego kontaktu z obniżoną temperaturą powietrza na zewnątrz. 

Wpływ temperatury na procesy budowlane zimą – od czego zależy nieskuteczność działań?

Betonowanie w warunkach niskich temperatur stanowi dość ryzykowne przedsięwzięcie. Dlaczego? Przede wszystkich z powodu poziomu temperatury krytycznej wynoszącej -3℃, w której zawarta w masie zarobowej woda zaczyna ulegać zamrożeniu. Kształtujące się w ten sposób cząsteczki lodu mogą osłabiać strukturę betonu, o ile nie zostaną zachowane warunki szalowania w niskich temperaturach. Ciepło emitowane przez świeżo ułożoną mieszankę w procesie wiązania dopuszcza temperaturę powietrza powyżej -5℃

Oddziaływanie niskich temperatur na strukturę dojrzałego betonu nie jest szkodliwe, ale w przypadku świeżej powierzchni sytuacja znacząco się komplikuje. Wpływ temperatury na procesy budowlane zaraz po wylaniu betonu skutkuje rozpoczęciem wiązania dopiero po ustaniu mrozu i odmrożeniu konstrukcji. Wówczas nie ma możliwości osiągnięcia wysokiej wytrzymałości, a przebieg wiązania kończy się niską jakością betonu. Poddanie pod działanie mrozu mieszanki w odstępie 4 godzin po jej ułożeniu prowadzi do przerwania etapu wiązania, którego kontynuacja już nie nastąpi, a struktura ulegnie trwałemu zniszczeniu i dezintegracji. Z kolei oddziaływanie ujemnych temperatur na beton tuż po zakończeniu wiązania spowoduje osłabienie twardnienia konstrukcji i obniżenie jej wytrzymałości. 

Szalowanie w porze letniej – instrukcja praktyczna!

Wyzwania związane z upałami w budownictwie sprowadzają się do każdego z kroków prowadzących do osiągnięcia najwyższej  jakości wytrzymałej powierzchni, która skutkuje możliwością wieloletniego użytkowania bez jakiegokolwiek ryzyka natury konstrukcyjnej. Podejście to wymaga nie tylko należytego przygotowania mieszanki, jej transportu czy ułożenia, ale także właściwie dostosowanej optymalnej metody ochrony szalunków przed słońcem. Każdy z etapów działań służy utrzymaniu długoletniej odporności wznoszonego budynku na uszkodzenia grożące nawet katastrofą. 

Betonowanie w wysokich temperaturach oznacza, co to zasady warunki, w których średnia wartość dobowej temperatury, wyznaczana o godzinie 7:00, 13:00 i 21:00 przekracza 25℃. Jako że proces dojrzewania świeżo ułożonego betonu przebiega z istotnym udziałem również pozostałych warunków pogodowych, efektywne zarządzanie projektami budowlanymi w sezonie letnim powinno uwzględniać zarówno temperaturę, jak i poziom nasłonecznienia, wilgotności powietrza czy też prędkości wiatru. 

Szalowanie w porze letniej, a w zasadzie jej efektywność przejawiająca się trwałością konstrukcji warunkowana jest prawidłowością działań prowadzonych podczas produkcji betonu, a następnie wbetonowania go w konstrukcję. Pierwszy krok polega na dostosowaniu mieszanki betonowej do warunków letnich poprzez optymalny dobór składników. Konieczne jest zastosowanie betonu o właściwościach spowalniających proces przyrostu wytrzymałości, co skutecznie ogranicza wydzielanie ciepła podczas trwającej hydratacji. Co więcej, dopełnienie mieszanki domieszką opóźniającą wiązanie czy też twardnienie powierzchni stanowi skuteczne zastosowanie technologii chłodzenia w procesie betonowania. Dzięki temu nie wystąpi tak zwany samowzmacniający się efekt termiczny w betonie, a czas wiązania pozostaje pod kontrolą wykonawcy. 

Wyzwania związane z upałami w budownictwie wymagają wiedzy w  umiejętnym przeprowadzeniu prac na każdym etapie. Przed rozpoczęciem działań warto zweryfikować poziom temperatury, a w przypadku gdy wartości na termometrze wskazują średnią dobową powyżej 25℃, należy odstąpić od betonowania pomiędzy godziną 11:00 a 17:00. Co więcej, dobrze jest zaplanować godzinowy harmonogram rozpoczęcia i zakończenia układania mieszanki z uwzględnieniem jej ilości, jak i późniejszych kroków związanych z pielęgnacją.

Betonowanie w wysokich temperaturach wymaga zabezpieczenia podłoża przed niekontrolowaną i nadmierną utratą wody oraz redukcji temperatury elementów szalunku, oraz zbrojenia. Proces betonowania powinien rozpocząć się niezwłocznie po zakończeniu etapu przygotowawczego z możliwymi przerwami zależnymi od temperatury powietrza. Wówczas stosuje się elementy do tak zwanych przerw roboczych.  Szalowanie w porze letniej najlepiej jest realizować w porze nocnej lub wcześnie rano, aby  zminimalizować ryzyko kontaktu świeżej mieszanki z nadmiernym nasłonecznieniem i wysoką temperaturą otoczenia. 

Optymalne metody ochrony betonu przed słońcem – jak właściwie pielęgnować świeżą konstrukcję?

Zastosowanie technologii chłodzenia w procesie betonowania i tuż po nim to zasadnicza kwestia w dążeniu do pożądanej wytrzymałości konstruowanego budynku. Stąd tak ważna jest właściwa pielęgnacja świeżej powierzchni. Na czym ona polega? Przede wszystkim należy regularnie zraszać beton wodą o optymalnej temperaturze, aby nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia. Użyteczne w tych działaniach okazują się mokre maty zabezpieczające albo folia budowlana, którymi okrywa się całość, szczególnie uwzględniając krawędzie i łączenia.  Betonowanie w wysokich temperaturach sprowadza się także do używania chemicznych preparatów o charakterze pielęgnującym dostosowane do określonej przydatności i warunków otoczenia. 

Ważne, że proces pielęgnacji z użyciem wody zraszającej powinien zakładać jej właściwą temperaturę. Zimna woda może doprowadzić do powstania spękań powierzchniowych, natomiast użycie domieszki opóźniające wiązanie w żadnym razie nie zastąpi kompleksowej pielęgnacji betonu. Efektywne zarządzanie projektami budowlanymi w sezonie letnim reguluje minimalizację czasu wykonania cyklicznych działań pielęgnujących. Ma to realny związek z optymalnym czasem przyrostu wytrzymałości powierzchni, aby nie mijała się ona z zaplanowaną charakterystyką wytrzymałościową konstrukcji. 

Optymalne metody betonowania w różnych warunkach klimatycznych – praktyczne podsumowanie!

Wpływ temperatury na procesy budowlane to kluczowa kwestia podczas prowadzonych prac, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą skrajne wartości występujące zarówno w porze zimowej, jak i letniej. Aby otrzymać wymagane parametry wytrzymałościowe konstrukcji, uwzględnione w projekcie budowlanym nie można pominąć zastosowania powszechnie obowiązujących i sprawdzonych w praktyce optymalnych metod betonowania w różnych warunkach klimatycznych. Dlatego też przed rozpoczęciem prac warto zaplanować i wdrożyć wszelkie środki ostrożnościowe, dostosowane do warunków panujących w otoczeniu. 

Polecane

Sikacem Winter domieszka przeciwmrozowa

Sikacem Winter domieszka przeciwmrozowa

69,00 zł brutto
69,00 zł / szt. brutto
pixel