Praktyczna realizacja płyt fundamentowych – krok po kroku od wykopu do efektywnej konstrukcji

2024-07-01
Praktyczna realizacja płyt fundamentowych – krok po kroku od wykopu do efektywnej konstrukcji

Z tego artykułu dowiesz się:

    1. Dlaczego płyty fundamentowe są tak popularne?

    2. Na czym polega fenomen efektywnego projektowania konstrukcji płyt fundamentowych?

    3. Jak wykonać płytę fundamentową metodą tradycyjnego deskowania?

    4. W jaki sposób właściwie uzbroić szkielet płyty fundamentowej?

    5. Czy szalowanie systemowe stanowi opłacalne rozwiązanie?

    6. Dlaczego system tracony HYDRO XPS PARATI zyskuje na popularności?

    7. Czy płyty fundamentowe typu U FINNFOAM sprawdzają się w budownictwie pasywnym?

    8. Jakimi kwestiami sugerować się w procesie doboru metody szalowania płyty fundamentowej?

    9. Gdzie kupić najlepszej jakości materiały budowlane w korzystnej cenie?

Płyta fundamentowa to rodzaj fundamentu, który w ostatnich latach wyraźnie zyskuje na popularności. Z uwagi na swoje właściwości szeroko wykorzystuje się ją w budownictwie pasywnym i energooszczędnym. Budowa płyty fundamentowej nie wymaga wykonania głębokich wykopów, a jej powierzchnia pełni rolę stabilnego i jednolitego podłoża pod obiekt budowlany. Izolacja płyty fundamentowej pokrywa cały obszar styku z gruntem, natomiast zbrojenie według sztuki wykonuje się w całościowym zakresie. Zadaniem konstrukcyjnym płyty fundamentowej jest przede wszystkim równomierne przełożenie ciężaru wagowego na grunt, co jest zdecydowanie korzystniejsze niżeli w przypadku ław fundamentowych, gdzie linia podparcia budynku przebiega tylko po obwodzie. 

Technologia płyty fundamentowej – na czym właściwie polega?

Zastosowanie płyty fundamentowej w budowie obiektu, niezależnie od jego rodzaju, uskutecznia jakość termoizolacji. Dodatkowo nie zachodzi konieczność wykonania wykopów sięgających poziomu przemarzania gruntu, a jednocześnie wód gruntowych, jak w przypadku tradycyjnych fundamentów. Z praktyki wynika, że wystarczająca wysokość zagłębienia mieści się w przedziale pomiędzy 30 a 50 cm. Na tej głębokości należy po uprzednim zdjęciu warstwy humusu zastąpić ją pół spółką z kruszywa budowlanego i właściwie zagęścić. Płytkie osadzenie płyty fundamentowej pozwala uniknąć kłopotów związanych z wysokim poziomem wód gruntowych oraz znacznie skrócić czas realizacji inwestycji. 

Krótki okres wznoszenia konstrukcji wynika nie tylko z prostoty montażu i oszczędności na roboczogodzinach, ale i ze stosunkowo krótkiego czasu oczekiwania na całkowite związanie płyty fundamentowej. Korzystne są również uwarunkowania zapewniające równomierne rozłożenie sił nacisku obiektu na całą powierzchnię elementu, jakim jest płyta fundamentowa, zwłaszcza na gruntach o niskim poziomie nośności. Wówczas budynek z biegiem czasu osiada w sposób równomierny bez ryzyka pojawienia się pęknięć w konstrukcji ścian. 

Projekt płyty fundamentowej wyjściowo może obejmować także wbudowany system grzewczy albo posadzkę wyposażoną w instalację ogrzewania podłogowego. Wszystkie wyżej wymienione atuty  technologii płyty fundamentowej minimalizują rozmiar kosztów całej budowy, skracają czas trwania kolejnych prac oraz pozwalają ograniczyć koszty zatrudnienia, co ma swoje dobitne odzwierciedlenie w budżecie. 

Tradycyjne deskowanie płyty fundamentowej – jak to zrobić?

Wykonując konstrukcję na stosunkowo zwartym gruncie, ukrytą część ławy fundamentowej warto osadzić w sposób bezpośredni w wykopie, natomiast powyżej zmontować deski po obwodzie na wysokości pomiędzy 10 a 15 cm. Sposób ten umożliwia osiągnięcie wysokiego stopnia stabilizacji całej konstrukcji płyty fundamentowej

Do tradycyjnego szalunku najczęściej wykorzystuje się deski sosnowe o minimalnej grubości 2,5 cm i wysokości około 30 cm. Powierzchnia podłoża powinna zostać wypoziomowana w taki sposób, aby możliwe było ustabilizowanie obramowania po zewnętrznej stronie obrysu obiektu. Deski wzdłużnie przybija się do wbitych w ziemię drewnianych kołków, a po ułożeniu zbrojenia całą konstrukcję trzeba dodatkowo wzmocnić poprzeczkami. Istotne jest utrzymanie właściwej i jednolitej szerokości obszaru betonowania oraz zabezpieczenie formy przed niekontrolowanymi przeciekami płynnej masy betonowej. 

Zbrojenie płyty fundamentowej – podstawowe zasady sztuki budowlanej

Etap realizacji zbrojenia płyty fundamentowej zawsze określony jest w projekcie budowlanym wykonanym przez wyspecjalizowanego konstruktora. Dokument ten zawiera szczegółową instrukcję dotyczącą przekroju prętów, gęstości ich osadzenia oraz miejsc wymagających wzmocnienia w postaci dodatkowych prętów i strzemion. Wykonana we właściwy sposób siatka zbrojeniowa płyty fundamentowej skutecznie stabilizuje konstrukcję obiektu, przenosząc siły naprężające powstałe podczas pracy murów. 

Po uprzednim montażu zbrojenia rozkłada się komponenty instalacji wodnej oraz grzewczej. Zazwyczaj są to rury lub kable grzejne. Częstą praktykę, jednak stanowi wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia nad płytą fundamentową i ułożenie około 20 cm wylewki. Wówczas na tym etapie odbywa się montaż ogrzewania. 

W taki sposób przygotowany obszar płyty fundamentowej stanowi gotową formę dla ułożenia płynnej mieszanki betonowej, która w kolejnym kroku poddana zostaje procesowi zagęszczenia i wypoziomowania. Demontaż deskowania następuje w momencie, gdy pomiędzy powierzchnią szalunku a strukturą betonu pojawia się niewielka przestrzeń. Zwykle zajmuje to około 2 dni. 

Szalowanie systemowe – efektywna strategia budowlana

Długotrwały i dość skomplikowany proces deskowania tradycyjnego płyt fundamentowych współcześnie coraz częściej zastępowany jest łatwym w montażu i szybkim w realizacji szalunkiem systemowym. 

Podstawowym atutem takiego rozwiązania jest przede wszystkim szczegółowe dobranie komplementarnego zestawu do indywidualnych potrzeb danej konstrukcji. Komplet składa się z obramowanej stalą sklejki wodoodpornej, którą przed każdym użyciem należy pokryć warstwą preparatu o antyadhezyjnych właściwościach. Wyposażenie obejmuje także narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, stalowe złącza oraz ściągi. Dzięki takiej formie możliwe jest precyzyjne, szczelne i sztywne połączenie konstrukcji w całość tak, aby szalunek utworzył efektywną formę pod szalowanie płyty fundamentowej.

Najważniejszy warunek bezproblemowego montażu szalunku systemowego stanowi właściwe przygotowanie podłoża w tym wypoziomowanie całej powierzchni. Poszczególne komponenty zestawu łączy się przy pomocy dostosowanych elementów, które stabilizują konstrukcję i nie wymagają użycia skomplikowanych narzędzi. 

Szalunki tracone Hydro XPS PARATI - instrukcja szalowania płyt fundamentowych

Ciekawą alternatywę wśród dostępnych metod szalowania fundamentów stanowi system szalunku traconego HYDRO XPS Parati. Elementy wykonane są z płyt cementowo- włóknowych o wysokich parametrach izolacyjnych, stąd świetnie sprawdzają się podczas budowy domów pasywnych. Wyjątkowo prosty i szybki montaż skutecznie skraca czas prac, a najwyższej jakości materiały gwarantują odporność obiektu na stały kontakt z wilgocią. Szczególnie eksponowane na straty cieplne krawędzie płyt fundamentowych zyskują pełne zabezpieczenie za sprawą eliminacji powstawania zjawiska mostków termicznych. Co więcej, zastosowane w konstrukcji pióra wpustowe umożliwiają zachowanie dużej precyzji wymiarowej szalunku bez dużego wysiłku. Tracona formuła materiałów Parati nie tylko ogranicza kumulację odpadów na budowie, ale i nie wymaga wykorzystania konwencjonalnej izolacji płyt fundamentowych

Aby profesjonalnie zaszalować fundamenty przy pomocy systemu HYDRO XPS, należy odpowiednio przygotować dno wykopu. W tym celu potrzebny jest drenaż opaskowy przykryty odpowiednio zagęszczonym kruszywem podsypkowym. Według precyzyjnie rozstawionych linek geodezyjnych ustawia się styropianowe profile do szalunków wyznaczające krawędzie obiektu po zewnętrznej stronie. Na powierzchni zagęszczonego podłoża warstwowo układa się najpierw izolację, a następnie siatkę zbrojeniową. Następna warstwa to instalacja ogrzewania wodnego i górne zbrojenie. Podczas układania mieszanki betonowej w tak przygotowanej konstrukcji konieczne jest zagęszczenie przy pomocy wibratora dla wzmocnienia parametrów wytrzymałościowych elementu.

Płyty fundamentowe typu U  Finnfoam – metoda krok po kroku

Do szalowania płyt fundamentowych z powodzeniem wykorzystać można również system płyt typu U Finnfoam. Jest to innowacyjna metoda, która jednocześnie umożliwia realizację fundamentów o wysokiej precyzji wymiarowej oraz trójstronną termoizolację. Proste rozwiązanie zabezpiecza obiekt przed mrozem i wilgocią, nawet w przypadkach długotrwałego kontaktu konstrukcji płyt fundamentowych z wodą. Brak konieczności użycia deskowania tradycyjnego nie wymaga utylizacji desek, a ekspresowy montaż skutecznie przyspiesza prace budowlane. 

Metoda profesjonalnego szalowania fundamentów z wykorzystaniem materiałów Finnfoam znacząco ogranicza koszty inwestycji. Nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani technicznych umiejętności budowlanych. Komplementarny system typu U złożony jest z trzech komponentów, tj. jedna płyta pozioma oraz dwie płyty boczne o stałej grubości 10 cm. Maksymalna osiągana wysokość płyty fundamentowej wynosi 56 cm, a możliwe wymiary szerokości mieszczą się w przedziale od 40 do 60 cm co 50 mm. 

Montaż należy rozpocząć od wypoziomowania i zagęszczenia podłoża. Następny krok sprowadza się do ułożenia poziomej płyty i zamontowania we właściwe otwory płyt bocznych, wyznaczających jeden z pięciu wariantów szerokości płyty fundamentowej. Ważne, aby płyta boczna zajęła pozycję z przesunięciem o 0,5 płyty względem położenia płyty poziomej. Za pomocą pręta gwintowanego uzupełnionego o nakładki i nakrętki należy wypozycjonować wzmocnienia konstrukcji i właściwie ułożyć zbrojenie. Tak przygotowaną formę wypełnia się płynną mieszanką betonową, którą następnie należy zagęścić i wypoziomować. Po uzyskaniu przez element betonowy właściwego stopnia związania konieczne jest usunięcie wzmocnień i uzupełnienie powstałych otworów pianką poliuretanową. W ten sposób zjawisko powstawania mostków termicznych zostanie zupełnie wyeliminowane. 

Budowa płyty fundamentowej – jaką technikę wybrać?

Płyta fundamentowa stanowi efektywną pod względem energetycznym, jak i wytrzymałościowym metodę realizacji fundamentów pod konstrukcje. Dzięki tej alternatywie możliwe jest osiągnięcie najwyższych możliwych standardów w budownictwie pasywnym. 

Decydując się na ten rodzaj fundamentów, warto jednak wziąć pod uwagę metodę realizacji. Tradycyjne deskowanie wiąże się z dość długim czasem montażu i koniecznością utylizacji pozostałych po rozbiórce desek. Szalunek systemowy, z kolei stanowi szybki sposób realizacji i spore oszczędności na roboczogodzinach, dzięki czemu całość inwestycji nie przewyższa kosztowo metody szalowania tradycyjnego. Z kolei szalunki tracone pozwalają upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Mianowicie dają się w prosty i szybki sposób zmontować, nie wymagają specjalistycznych narzędzi ani szerokiej wiedzy, izolują całą powierzchnię płyty fundamentowej bez konieczności stosowania dodatkowych warstw termoizolacji, a co najważniejsze tworzą stabilną i zwartą strukturę dla świeżego betonu bez konieczności demontowania i generowania odpadów na placu budowy. 

Gdzie szukać optymalnych rozwiązań w dobrej cenie?

Niezależnie od przeznaczenia realizowanej inwestycji, lepiej nie ryzykować jakością nabywanych komponentów. Budowa to sztuka, a wątpliwe parametry materiałów prędzej czy później odbiją się na bezpieczeństwie użytkowania. Stąd zakupy potrzebnych produktów najlepiej jest realizować wyłącznie u autoryzowanych sprzedawców oferujących certyfikowane i najwyższej jakości materiały konstrukcyjne. 

W sklepie Szalunkowy.pl znajdziesz wszystko, co konieczne do szalowania i betonowania w przystępnych cenach!

pixel