Metody zabezpieczania fundamentów – skuteczne działania!

2023-04-11
Metody zabezpieczania fundamentów – skuteczne działania!

Z tego artykułu dowiesz się:

    1. Jakie konsekwencje ma narażenie fundamentów na kontakt z wodą?

    2. Czym charakteryzują się poszczególne sposoby izolacji fundamentów?

    3. Kiedy i w jaki sposób przeprowadza się pionową izolację fundamentów?

    4. Na czym polega pozioma izolacja fundamentów i kiedy jest wskazana?

    5. Dlaczego lepiej nie lekceważyć wilgoci w domu?

Oddziaływanie wody na fundamenty ma bardzo niekorzystny wpływ nie tylko na wytrzymałość konstrukcji, ale także wizualną estetykę budynku. Stąd podczas planowania przebudowy bądź remontu dobrze jest odświeżyć izolację, aby właściwie zabezpieczyć fundamenty przed wilgocią. Jakie są najskuteczniejsze metody zabezpieczenia fundamentów? Po co wykonuje się pionową izolację starych fundamentów

Oddziaływanie wody na strukturę fundamentów

Mury w zetknięciu z wodą gruntową bądź też opadową z wyjątkową łatwością przyjmują wilgoć. W efekcie tego zjawiska zachodzą szkodliwe i nieodwracalne procesy w postaci zawilgocenia ścian w coraz wyższych partiach konstrukcji. Pojawiają się wykwity oraz szkodliwe dla zdrowia grzyby i pleśnie. W dłuższym okresie wilgotne mury przemarzają, a struktura tynku ulega łuszczeniu. Mokre mury są podatne na zamarzanie, co w znaczącym stopniu obniża właściwości izolacji termicznej. Co więcej, nienależyte zabezpieczenie fundamentów powoduje, że podczas intensywnych opadów zbierająca się woda przenika przez strukturę niezaizolowanych fundamentów, doprowadzając do podtopień. 

Sposoby izolacji fundamentów – praktyczny poradnik

Remont domu to doskonała okazja do przeprowadzenia izolacji fundamentów. Z punktu widzenia zabezpieczenia murów przed niekorzystnym działaniem wody, tego rodzaju prace nie stanowią dużego przedsięwzięcia, a podczas trwających prac budowlanych warto zastanowić się nad realizacją izolacji fundamentów. Komfort użytkowania po przeprowadzonym remoncie z pominięciem wilgotnych murów z pewnością się nie poprawi, dlatego lepiej nie odkładać tego na później!

Zatem, jakie są sposoby izolacji fundamentów? W praktyce wyróżnić można dwie metody. Pierwsza z nich sprowadza się do pionowej izolacji fundamentów, która polega na zabezpieczeniu całej zewnętrznej strony ścian fundamentowych. Z kolei pozioma izolacja fundamentów wykonywana jest w miejscu połączenia ławy fundamentowej ze ścianą oraz na całej powierzchni ściany parteru budynku. 

Pionowa izolacja fundamentów – jak przeprowadzić?

Realizacja pionowej izolacji fundamentów powinna w pierwszej kolejności uwzględniać warunki otoczenia. W zależności od tego, jak usytuowany jest budynek, należy dobrać odpowiedni sposób izolacji fundamentów. Jakie czynniki trzeba wziąć pod uwagę?

Jeśli konstrukcja znajduje się ponad poziomem wody gruntowej, a struktura podłoża jest stosunkowo dobrze przepuszczalna, izolacja fundamentów polega na pokryciu powierzchni ścian fundamentowych masą polimerową bądź bitumiczną. Nieco trudniejsza i bardziej czasochłonna jest izolacja pionowa fundamentów budynku położonego ponad poziomem wody w obszarach gruntów o niskiej przepuszczalności jak np. glina. Wówczas podczas zabezpieczenia fundamentów oprócz masy polimerowej lub bitumicznej stosuje się papę w dwóch warstwach połączonych tak zwanym lepikiem. Co więcej, dla skutecznego odprowadzenia wody, gdy jej poziom wzrasta, można położyć również folię kubełkową do minimalnej wysokości 0,5 m ponad szczytowy punkt zbierania się wody podczas jej najwyższych stanów. Izolacja pionowa starych fundamentów w przypadku, gdy konstrukcja budynku umiejscowiona jest poniżej najwyższego poziomu wody gruntowej na ziemiach długotrwale utrzymujących wilgoć w pobliżu fundamentów, stanowi dość poważne wyzwanie. Zabezpieczenie powinno wówczas obejmować w pierwszej kolejności wykonanie zarówno podłóg, jak i ścian ze wzmocnionego wodoszczelnego betonu. Z kolei ponad wodą gruntową konieczne jest zastosowanie wyżej opisanych typów pionowej izolacji fundamentów

Pozioma izolacja fundamentów – na czym polega?

Warto podkreślić, że realizacja poziomej izolacji fundamentów wymaga dokonania przekopu co najmniej 15 cm poniżej umiejscowienia wierzchniej strony ławy fundamentowej. Jako że jest to dość skomplikowane i czasochłonne przedsięwzięcie dobrze jest zadbać o izolację fundamentów jeszcze podczas budowy. Niemniej jednak izolację poziomą realizuje się poprzez pokrycie powierzchni ławy masą bitumiczną albo też lepikiem, a następnie papą. Każde połączenie należy zabezpieczać zakładką i w sposób dokładny kleić. Bez wątpienia bardziej radykalnym działaniem w przypadku konieczności naprawy izolacji fundamentów jest przecinanie muru w maksymalnej odległości 1 m. Następnie w powstałych otworach należy zastosować odpowiednią izolację o wodoszczelnych właściwościach, a po wyschnięciu dodatkowo nakłada się beton. Ostatni sposób pionowej izolacji fundamentów z kolei polega na dokonaniu nawiertów w murze, które następnie metodą termoiniekcji lub iniekcji wypełnia się roztworem o wodoszczelnych właściwościach. Jest to sposób skuteczny, a zarazem dość szybko realizowany przez specjalistów. Jedyną wadę stanowi stosunkowo wysoka cena usługi. 

Podsumowując…

Istnieje wiele sposobów izolacji fundamentów, które realizuje się w celu zabezpieczenia budynków przed działaniem wody. Z pewnością prościej dokonać tego typu robót jeszcze podczas budowy, ale zdarza się, że z różnych względów zastosowana metoda jest niewystarczająca albo w przypadku starych domów w ogóle brak jest izolacji fundamentów. Wówczas nie należy lekceważyć wilgoci, gdyż długotrwałe narażenie konstrukcji na kontakt z wodą może mieć nieodwracalne konsekwencje. 

Polecane

Dysperbit EKO hydroizolacja fundamentów (10 kg)

Dysperbit EKO hydroizolacja fundamentów (10 kg)

43,17 zł brutto
43,17 zł / szt. brutto
Folia budowlana typ 200 4 x 25 m 100 m² z atestem

Folia budowlana typ 200 4 x 25 m 100 m² z atestem

108,77 zł brutto
1,09 zł / szt. brutto
Listwa wykończeniowa do folii fundamentowej 2 mb

Listwa wykończeniowa do folii fundamentowej 2 mb

13,41 zł brutto
6,71 zł / m brutto
Listwa wykończeniowa do folii kubełkowej 1 mb

Listwa wykończeniowa do folii kubełkowej 1 mb

4,43 zł brutto
4,43 zł / szt. brutto
Folia kubełkowa HDPE 1 m x 20 mb

Folia kubełkowa HDPE 1 m x 20 mb

79,95 zł brutto
4,00 zł / szt. brutto
Folia PVC do izolacji fundamentów 0,5 m × 30 m

Folia PVC do izolacji fundamentów 0,5 m × 30 m

107,63 zł brutto
2,15 zł / szt. brutto
pixel