Jak przygotować się do prac fundamentowych? – Praktyczne porady!

2023-05-02
Jak przygotować się do prac fundamentowych? – Praktyczne porady!

Z tego artykułu dowiesz się:

    1. Od czego zacząć przygotowanie terenu pod budowę domu?

    2. Jakie metody zastosować, aby szybko wykonać wykopy pod fundamenty?

    3. Jak głęboko należy kopać pod fundamenty?

    4. Dlaczego głębokość wykopu musi się zgadzać z założeniami w projekcie budowlanym?

    5. Czy szerokość wykopu ma znaczenie?

    6. Co, jeśli wymiary fundamentów są rozbieżne z zaprojektowanymi wartościami?

Najważniejszym z elementów związanych z przygotowaniem do budowy fundamentów pod dom jest wykonanie wykopów pod fundamenty. Niewłaściwie dostosowana wytrzymałość fundamentów może skutkować nie tylko osłabieniem całej konstrukcji, ale i katastrofą budowlaną. Dlatego też w pierwszej kolejności należy zadbać o wykonanie wykopów, które pozwolą na realizację solidnych fundamentów. Jak przygotować teren pod budowę? Za pomocą jakich narzędzi kopać? Jakie wymiary powinny osiągnąć wykopy pod fundament? Dlaczego zgodność z projektem jest tak istotna?

Przygotowanie terenu pod budowę – od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem prac ziemnych konieczne jest dokonanie wytyczenia obrysu budynku. W tym celu geodeta określa jego położenie na działce w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz projekt budowlany planowanej konstrukcji. Po rozplanowaniu przestrzennym zewnętrznych obrzeży budynku możliwe jest przystąpienie do wykopów wzdłuż wytyczonych w ten sposób krawędzi. 

Jak kopać fundamenty? – Dostępne metody

Realizacja wykopów pod fundamenty powinna być prowadzona podczas pogodnych dni. Jeśli, jednak nastąpią opady deszczu, rozpoczęte rozkopy trzeba zabezpieczyć nieprzemakalną folią, aby nie dopuścić do osuwania się ziemi. 

Warto podkreślić, że najszybszym sposobem na przygotowanie terenu pod budowę jest wykorzystanie koparki. W ten sposób można stosunkowo szybko wykonać wykopy pod fundamenty. Koszty usługi nie są wysokie, a kwestia czasu często stanowi o efektywności inwestycji. Biorąc pod uwagę nakłady pracy przy wykopach ręcznych, wynajem koparki wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. 

Budowa fundamentu pod dom – jak głęboko kopać?

Zasadniczą kwestię podczas planowania wykopów pod fundamenty stanowi określenie głębokości potrzebnego wykopu. Szczegółowe informacje zawsze zawiera projekt budynku, ale najczęściej głębokość rowu sięga dolnej warstwy planowanej ławy fundamentowej. Zdarza się również, że wykopu dokonuje się do górnej krawędzi ławy, a niżej, tworzy się tylko węższy rów na potrzeby wykonania ław. Zarówno szerokość, jak i wysokość wykopów pod fundamenty musi uwzględniać powierzchnię szalunku oraz warstwy przejściowej wypełnionej chudym betonem dla oddzielania betonu właściwego od gruntu. 

Biorąc pod uwagę możliwość wykonania fundamentów pod dom metodą bezpośredniego wylania mieszanki betonowej do rowu, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych wykopów. Nie dopuszcza się możliwości powstania jakichkolwiek nierówności ani osuwania się ziemi. Szerokość, jak i wysokość muszą odpowiadać wartościom ujętym w projekcie, a obszar roboczy należy pokryć folią hydroizolacyjną przed ułożeniem mieszanki właściwej. 

Dlaczego wymiary wykopów pod fundamenty są istotne? – Ważne kwestie!

Wymiary wykopów pod fundamenty powinny bezwzględnie zgadzać się z założeniami zawartymi w projekcie budynku. Zbyt głęboko umiejscowione fundamenty niosą za sobą niebezpieczeństwo styczności z poziomem wód gruntowych, powodując namakanie ścian. Z kolei zbyt płytki wykop, a tym samym niewystarczająco głęboko posadowione fundamenty mogą ulegać procesom pękania pod wpływem przyrostu objętości zamarzanych okresowo wód gruntowych. Stąd tolerowane odchylenia w głębokości wykopów mieszczą się na poziomie +/- 2 cm. 

W kwestii szerokości wykopów pod fundamenty również nie ma miejsca na błędy. Określone w projekcie konstrukcyjnym wymiary uwzględniają oszacowaną siłę nacisku budynku na podłoże. Aby osiągnąć wymagane parametry wytrzymałościowe, należy koniecznie trzymać się narzuconych wartości. 

Co, jeśli wymiary są niezgodne z projektem? – Słuszna przestroga!

Wszelkie niezgodności wymiarowe wykonanej konstrukcji z projektem skutkują znaczącymi rozbieżnościami odległości poszczególnych ścian. W takich wypadkach zachodzi konieczność przeprojektowania budynku, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Jednak niedostosowanie konstrukcji do wymagań grozi brakiem odbioru budynku, a co za tym idzie, wiąże się z niemożnością użytkowania! 

Nie warto zatem ryzykować! Fundamenty to nie tylko początek budowy, ale i podstawa wytrzymałości powstającej konstrukcji. Dzięki dokładności da się uniknąć niepotrzebnych kosztów  oraz przedłużających się formalności. 

pixel