Użyteczna kategoryzacja rodzajów stropów budowlanych – praktyczny poradnik!

2024-01-08
Użyteczna kategoryzacja rodzajów stropów budowlanych – praktyczny poradnik!

Z tego artykułu dowiesz się:

    1. Czym w zasadzie jest konstrukcja stropowa budynku i jakie pełni funkcje?

    2. Od jakich parametrów technicznych zależy wybór konkretnego rodzaju stropu budowlanego?

    3. Czym charakteryzują się poszczególne typy stropów gęstożebrowych?

    4. Czy stropy sprężone nadają się do każdej konstrukcji?

    5. Jakimi właściwościami wyróżniają się stropy zespolone?

    6. Jakie podtypy stropów prefabrykowanych sprawdzą się w budownictwie mieszkaniowym, a jakie warto wykorzystać podczas budowy obiektu przemysłowego?

    7. Czym w praktyce są monolityczne konstrukcje stropowe?

Rynek budowlany oferuje różne rodzaje stropów betonowych o zróżnicowanych parametrach technicznych. Dokonując doboru, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę przeznaczenie wznoszonej konstrukcji, co do której wymagania wytrzymałościowe zawarte są w indywidualnie opracowanym projekcie budowlanym. Konstrukcje stropowe stanowią elementy o szczególnych wyznacznikach odporności na znaczne obciążenia wagowe z uwagi na fakt, iż nie mają one prawa ulec zniszczeniu nawet w najmniejszym stopniu. Dopuszczenie do takiej sytuacji mogłoby grozić katastrofą budowlaną. Stąd oprócz wyznaczenia celu wykorzystania stropu w budownictwie przemysłowym, bądź mieszkalnym, warto przyjrzeć się poszczególnym konstrukcjom i ich właściwościom. Niezwykle ważna w tym zakresie jest nie tylko elastyczność w projektowaniu przestrzeni, ale i  doskonałe parametry termiczne. Na rynku spotkać można mnóstwo innowacji w konstrukcjach stropowych, a ich technologiczna i cenowa atrakcyjność sprzyja wzrostowi efektywności w budownictwie, również energooszczędnym. 

Czym są stropy? – Wytrzymałość konstrukcyjna w praktyce!

Strop budowlany stanowi strukturę konstrukcyjną płaszczyznową, która oddziela kolejne piętra budynku, jednocześnie transferując znaczne obciążenia wagowe na nośne filary konstrukcyjne w pionie. Stropy w budownictwie to bezsprzecznie elementy strategiczne, wymagające szczególnie dobranych materiałów z uwzględnieniem ścisłych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji. Rozwój technologii stropów umożliwia bezbłędne oszacowanie zdolności przejmowania obciążeń, tak aby ciężar całego budynku w połączeniu z wagą użytkową nie zagrażały bezpieczeństwu nawet przez długie lata. Dlatego też ważna jest również odporność na obciążenia dynamiczne. Co więcej, innowacje w konstrukcjach stropowych zapewniają także doskonałe parametry termiczne i izolacyjne. Dzięki temu udaje się zminimalizować ryzyko utraty ciepła i ograniczyć przemieszczanie się fal dźwiękowych między kondygnacjami. Konstrukcje stropowe swoją formą tworzą jednocześnie trwałe sufity i podłogi, redukując przemieszczanie się płomieni podczas ewentualnego pożaru. 

Dobór stropów budowlanych – od czego zależy?

Konstrukcje stropowe stanowią dość specyficzny rodzaj struktur budowlanych, a ich wybór powinien opierać się w szczególności o dane dotyczące odporności na obciążenia dynamiczne, jakim podlegać będzie budynek. Rodzaje stropów do budynków mieszkalnych różnią się od tych, które wykorzystuje się w budownictwie przemysłowym. Co o tym decyduje? Przede wszystkim typ i rozkład budowli, a także konfiguracja pomieszczeń. Nie bez znaczenia jest także stopień odporności na ogień oraz skala i typ przewidywanych obciążeń wagowych. Stropy budowlane kategoryzuje się najczęściej ze względu na specyfikę użytych w konstrukcji materiałów. Wyróżnić w tej kwestii da się stropy gęstożebrowe, sprężone, płytowo-belkowe, zespolone, prefabrykowane i monolityczne. Czym charakteryzują się poszczególne struktury? Jakie warianty wymienionych podtypów konstrukcji stropowych oferuje rynek budowlany?

Stropy gęstożebrowe – charakterystyka użytkowa!

Rodzaj stropów gęstożebrowych z uwagi na specyfikę użytkową i dość wysoką wytrzymałość konstrukcyjną często wykorzystywany jest podczas budowy nieruchomości w prostych konfiguracjach architektonicznych. Nie ma potrzeby montażu deskowania w pełni osłaniającego, mimo że waga w zależności od wariantu użytych pustaków waha się pomiędzy 160 a 340 kg/m2. Możliwa do osiągnięcia grubość konstrukcji stropowej mieści się w przedziale 20 – 29 cm, przy czym konieczna jest dodatkowa warstwa dźwiękochłonna. Powierzchnia stropów gęstożebrowych jest na tyle odporna na obciążenia dynamiczne, że pracuje wyłącznie zgodnie z kierunkiem rozmieszczenia żeber, przejmując obciążenia o umiarkowanej wadze. W układzie równoległym ścian działowych względem ułożenia żeber nieodzowne jest wykorzystanie wzmocnień w celu podniesienia wytrzymałości konstrukcyjnej. Łączenie elementów stropów gęstożebrowych jest stosunkowo proste i nie wymaga angażowania sprzętu ciężkiego. Warto jednak podkreślić, że mimo wysokiej efektywności montażu, wariant ten sporo kosztuje. W poniższej tabeli prezentujemy najczęściej wybierane stropy gęstożebrowe w ujęciu porównawczym pod względem właściwości użytkowych i przeznaczenia w różnorodnych konstrukcjach budowlanych.

Cecha/rodzaj 
stropu

Teriva Fert Ceram DZ Ackerman Porotherm
Teriva
I
Teriva
Bis I
Teriva
II
Teriva
III
DZ 3 DZ 4 DZ 5
Zastosowanie  Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i wielokondygnacyjne Budownictwo mieszkaniowe, jedno i wielorodzinne Budownictwo mieszkaniowe, szkolne i użyteczności publicznej Budownictwo jednorodzinne 
Elementy konstrukcji Prefabrykowana belka żelbetowo-kratowa, betonowe pustaki, powierzchnia nadbetonu Kratowa belka stalowo-ceramiczna, ceramiczne pustaki, powierzchnia nadbetonu monolitycznego Belki prefabrykowane, ceramiczne pustaki, monolityczny beton Żelbetowe belki prefabrykowane, żużlobetonowy pustak, beton pachwionowy, powierzchnia nadbetonu Żelbetowe żebra, pustaki ceramiczne  Belki i pustaki stropowe
Wymiary pustaków 21x52x24 cm 23,5x37x24 cm 30x37x24 cm 30x20x32/37/52 cm 20x37x20 cm 20x30x20 cm 24,5x30x20 cm 31,5x30x20 cm 30x19,5x22 cm 19/23/27x50x40 cm 
Wysokość stropu 24 cm 28 cm 34 cm 23,24 cm 23 cm 23 cm 27 cm 34 cm  34 – 35 cm 23, 27, 32 cm 
Grubość powierzchni nadbetonu 3-4 cm 4 cm 4 cm 3, 4 cm 3 cm 3 cm 3 – 4 cm  4 cm
Rozstaw belek 60 cm 45 cm 45 cm 40, 45, 60 cm 45 cm 50 cm 60 cm 31 cm 50, 62,5 cm
Modularna rozpiętość stropu 2,1 – 6 m, co 30 cm 2,1 – 7,2 m, co 30 cm 2,1 – 7,8 m, co 30 cm 2,7 – 6 m, co 30 cm 2,37 – 5,97 m, co 30 cm 2,4 – 6 m, co 30 cm 6,5 – 7 m, co 30 cm 2,4 – 7,2 m, co 30 cm

Strop sprężony – praktyczna efektywność w budownictwie!

Najbardziej popularnym stropem sprężonym, jaki spotkać można na rynku budowlanym, jest strop Rector o wyjątkowo wysokim stopniu rozpiętości, sięgającym nawet 10 m. Elementy konstrukcyjne, składające się na ten rodzaj stropu to betonowe pustaki, belki stropowe, siatka poddana procesowi zgrzewania oraz powierzchnia nadbetonu. Dzięki zastosowanym innowacjom w konstrukcji stropowej Rector możliwe jest wykorzystanie tego typu zarówno w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, jak i w budownictwie komercyjnym oraz podczas wymiany stropu w konstrukcjach już istniejących. Elastyczność w projektowaniu przestrzeni zapewnia solidne i wytrzymałe wykończenie stropu w zasadzie na każdej kondygnacji bez ryzyka osłabienia wytrzymałości konstrukcyjnej. Wysokość stropu, jaką da się wygenerować, waha się w przedziale pomiędzy 16 a 34 cm. Podczas montażu stropu sprężonego Rector nie ma konieczności stosowania dźwigów ani wielu stempli podtrzymujących, co minimalizuje czas realizacji inwestycji i znacząco ogranicza rozmiar ponoszonych nakładów. 

Strop płytowo-belkowy, czyli energooszczędna konstrukcja w budownictwie mieszkaniowym!

Konstrukcja stropu płytowo-belkowego stanowi doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto decyduje się na budowę domu jedno lub wielorodzinnego, albo poszukuje alternatywnej wymiany stropu w użytkowanym budynku. Montaż tego rodzaju elementów wymaga wykonania pełnego szalunku w połączeniu z podtrzymaniem w postaci stempli budowlanych o odpowiednim zagęszczeniu. Wykończenie stropu płytowo-belkowego polega na umieszczeniu dwuteowych belek, uwzględniając przy tym odległość 10 cm oraz umocowaniu na ich powierzchni płyt. Otrzymane w ten sposób odstępy należy dopełnić karmazynem, materiałem o wyjątkowo lekkiej wadze, po czym całość konstrukcji zalewa się świeżą mieszanką betonową. 

Warto podkreślić, że stropy płytowo-belkowe charakteryzują doskonałe parametry termiczne oraz wysoka efektywność akustyczna, przy jednoczesnej niskiej wadze w stosunku do obciążeń, jakie są w stanie bezpiecznie przenosić. Wśród stropów płytowo-belkowych przede wszystkim wyróżnia się typ konstrukcji WPS, składający się z płyt wyprodukowanych na bazie polistyrenu ekstrudowanego. Szerokość elementów wynosi 40 cm, a ich montażu dokonuje się, rozmieszczając w odległości co 10 cm na 15 cm zakładkę z podparciem o powierzchnię belki. 

Stropy zespolone – najwyższa efektywność w projektowaniu przestrzeni!

Współczesny rozwój technologii stropów dotarł do momentu, w którym odkryto cenne właściwości konstrukcji składającej się z różnego rodzaju materiałów charakteryzujących się odmiennymi walorami, które w połączeniu są w stanie stworzyć wyjątkowo efektywne, a zarazem odporne na obciążenia dynamiczne konfiguracje. Do surowców tego typu zalicza się przede wszystkim beton, prefabrykaty, drewno oraz stal w zróżnicowanych proporcjach dobranych według potrzeb wytrzymałościowych realizowanej budowy. Należy nadmienić, że stropy zespolone cechuje wysoka zdolność izolacji akustycznej, zwłaszcza gdy do wykonania wykorzystany zostanie żelbet. Dzięki sprawnej efektywności montażu modułowej konstrukcji da się w szybkim czasie oraz w sposób zupełnie bezpieczny wymienić dotychczas użytkowaną strukturę stropową. Z uwagi na odporność na obciążenia dynamiczne strop zespolony jest w stanie pełnić swoją rolę przez bardzo długie lata. 

W tabeli poniżej prezentujemy najistotniejsze cechy i informacje popularnych na rynku budowlanym stropów zespolonych

Cecha/rodzaj stropu Filigran Vector
Zastosowanie Budownictwo użyteczności publicznej i mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, przemysłowe
Elementy konstrukcji Żelbetowa płyta stropowa zbrojona siatką i prętami, zbrojenie górne siatki zbrojeniowe, nadbeton Podpory, obmurowane wieńce, panele żelbetowe z kratownicą i zbrojeniem głównym, warstwa zwiększająca przyczepność warstw, zbrojenie nadbetonu, materiał izolacyjny, nadbeton
Szerokość płyt 120 cm 60 lub 120 cm
Grubość płyt 4,5 – 7 cm 4 cm
Grubość nadbetonu 35 – 45 cm 14 cm
Wysokość stropu 5 – 8 cm 15 – 24 cm
Rozpiętość stropu Do 12 mb 5,2 – 7,2 mb
Izolacja akustyczna 47 dB 53 dB
Ognioodporność  REI 60 REI 60
Ciężar stropu 125 – 200 kg/m2 100 kg/m2
Wytrzymałość na obciążenia 1,5 – 10 kN/m2 4 – 10 kN/m2

Stropy prefabrykowane – szybki montaż i znakomita efektywność!

Konstrukcje stropów prefabrykowanych należą do grupy systemów o doskonałych parametrach wytrzymałościowych. Mimo znacznej wagi własnej, podczas montażu nie ma potrzeby stosowania pełnego szalowania, a możliwa do osiągnięcia grubość konfiguracji mieści się w przedziale pomiędzy 15 a 20 cm. Producenci zalecają stropy prefabrykowane szczególnie na potrzeby budynków o niezłożonych kształtach. Wówczas bardzo dobrze pełnią funkcję dodatkowego wzmocnienia długoletniej sztywności konstrukcji, jako całości. Co więcej, w branży cenione są za efektywną izolacyjność akustyczną oraz uznawane są za jedne z najbardziej energooszczędnych stropów w budownictwie. Dzięki szybkiemu montażowi elementów, mimo potrzeby wykorzystania dźwigu, budowa przebiega sprawnie. Dodatkowo wysoki stopień odporności pożarowej w połączeniu z nieograniczonymi możliwościami w kwestii pozycjonowania ścianek działowych otwierają pokłady kreatywnej elastyczności w projektowaniu przestrzeni

W tabeli umieszczono najbardziej istotne parametry techniczne dotyczące głównych stropów prefabrykowanych oferowanych na rynku budowlanym.

Cecha/rodzaj stropu Płyta kanałowa typu S Płyta sprężona kanałowa typu HC Płyta korytkowa
Zastosowanie Duże inwestycje w budownictwie przemysłowym Budownictwo mieszkaniowe, niewielkie inwestycje przemysłowe Budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne
Elementy konstrukcji Zbrojenie, zabetonowane wieńce, płyta kanałowa typu S/płyta sprężona kanałowa typu HC, nadbeton sprężony lub zwykły Podporu ściankowe z cegły, papa, płyta korytkowa, zaprawa cementowa o grubości 0,5 cm
Szerokość płyt 90/120/150 cm 120 cm 30/60 cm
Grubość płyt 24/27 cm 16/20/22/26,5/32/40/50 cm 10/12 cm
Modularna rozpiętość stropu 2,3 – 7,8 mb, co 30 cm 2,4 – 20,7 mb, w zależności od grubości płyt 1,8 – 7,8 m, co 30 cm
Ognioodporność  REI 60 REI 60 i REI 120 REI 30
Wytrzymałość na obciążenia 4,5 – 10 kN/m2 2,54 – 7,3 kN/m2 1,8 kN/m2

 

Monolityczna konstrukcja stropowa – o czym warto wiedzieć?

Innowacje w dziedzinie stropów betonowych obejmują w szczególności rozwój projektowania stropów monolitycznych. Z praktycznego punktu widzenia są to konstrukcje realizowane w miejscu budowy z użyciem pełnego deskowania i żelbetu. Bezpieczeństwo stropów monolitycznych gwarantowane jest uprzednio sporządzonym indywidualnym projektem budowlanym, który to szczegółowo reguluje metody podparcia oraz krzyżowy albo kierunkowy kształt posadowienia zbrojeń. Określone wskazania projektowe uwzględniają wymagane obciążenia wagowe konstrukcji, dlatego wytyczne te stanowią niepodważalne i stałe odniesienie podczas prowadzenia prac. Montaż stropu na etapie budowy wymaga właściwie przygotowanych szalunków. Niezależnie od tego, czy stosowane są tradycyjne, czy też w formie wielorazowych płyt ze sklejki, deskowanie musi być stabilne i bezpieczne, a taką konstrukcję jest w stanie wykonać tylko dobrze wykwalifikowany zbrojarz. Efektywne projektowanie stropów monolitycznych warunkuje wykorzystanie właściwie dobranej klasy betonu i dostosowanej do warunków pracy metody dozowania mieszanki w taki sposób, aby prace mogły przebiec sprawnie.

Wśród wielu zalet monolitycznych konstrukcji stropowych warto wymienić powszechny dostęp do potrzebnych materiałów oraz możliwość realizacji konstrukcji o nietypowej geometrii kształtu, przy zachowaniu niewielkiej wysokości bez ryzyka niskiej wytrzymałości. Podczas montażu stropu na etapie budowy nie ma potrzeby angażowania sprzętu ciężkiego. Dodatkowo akustyczne właściwości materiału oraz gładka powierzchnia powstałego sufitu wpływają na częsty wybór tego rodzaju stropu dla potrzeb projektów o ambitnych cechach użytkowych.

Strop monolityczny charakteryzuje się również wadami, choć nielicznymi. W tym kontekście wspomnieć należy przede wszystkim o znacznym stopniu skomplikowania konstrukcji, w szczególności podczas montażu zbrojeń. Etap ten wymaga stosownej wiedzy i umiejętności, podobnie jak konieczność wykonania odpowiednio zabezpieczonych szalunków wraz z dostosowanym wagowo podparciem. Trwałość i wytrzymałość stropów monolitycznych bezpośrednio zatem zależy od pracochłonności robót na placu budowy. 

Konstrukcje stropowe w praktyce – jak dobierać?

Każdy z opisanych w niniejszym artykule rodzajów stropów budowlanych znajduje swoje szerokie zastosowanie w praktycznym wykorzystaniu na placach budowy. Odpowiedni wybór powinien jednak zawsze być poprzedzony dokładną weryfikacją poszczególnych parametrów zawartych w projekcie, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na wytrzymałość w odpowiedzi na obciążenia dynamiczne. Właściwości nośne i termiczne konstrukcji stanowią kolejne wartości decydujące o zasadności doboru konkretnego stropu budowlanego do planowanego projektu, a trafność podjętej decyzji sprzyja zastosowaniu innowacji w konstrukcji stropowej na długie dekady.

Polecane

Głowica krzyżowa prętowa ocynkowana

Głowica krzyżowa prętowa ocynkowana

19,93 zł brutto
19,93 zł / szt. brutto
Głowica krzyżowa kątownikowa ocynkowana H20

Głowica krzyżowa kątownikowa ocynkowana H20

28,54 zł brutto
28,54 zł / szt. brutto
Dźwigar ECO 4,90 m bez okucia

Dźwigar ECO 4,90 m bez okucia

261,42 zł brutto
261,42 zł / szt. brutto
Dźwigar okuty BT20 3,30 m

Dźwigar okuty BT20 3,30 m

165,85 zł brutto
165,85 zł / szt. brutto
Dźwigar okuty PRO 2,90 m

Dźwigar okuty PRO 2,90 m

176,82 zł brutto
176,82 zł / szt. brutto
 Podpora stropowa ocynkowana 3,00 - 5,50 m 20kN

Podpora stropowa ocynkowana 3,00 - 5,50 m 20kN

483,02 zł brutto
483,02 zł / szt. brutto
Podpora stropowa lakierowana 0,82 - 1,50 m 10kN

Podpora stropowa lakierowana 0,82 - 1,50 m 10kN

90,65 zł brutto
90,65 zł / szt. brutto
Trójnóg podpory szalunkowej ocynkowany 6 kg

Trójnóg podpory szalunkowej ocynkowany 6 kg

74,72 zł brutto
74,72 zł / szt. brutto
 Kosz na podpory - paleta modułowa

Kosz na podpory - paleta modułowa

625,00 zł brutto
625,00 zł / szt. brutto
pixel