Innowacyjne rozwiązania w transporcie materiałów budowlanych – co jest istotne?

2024-02-19
Innowacyjne rozwiązania w transporcie materiałów budowlanych – co jest istotne?

Z tego artykułu dowiesz się:

    1. Dlaczego transport materiałów budowlanych jest tak ważny?

    2. Jak dobrać odpowiedni pojazd do specyfiki transportowanego materiału?

    3. Jakich środków zabezpieczających ładunek używają firmy transportowe?

    4. W jaki sposób przewozić materiały sypkie?

    5. Czym różni się przewóz gabarytów od ładunków lekkich?

    6. Jakie zabezpieczenia są istotne podczas transportu tafli szkła?

    7. Czy przewóz sprzętu budowlanego wymaga użycia napinaczy?

    8. Jakie normy i restrykcje wiążą przewoźników?

Logistyka transportu budowlanego sprowadza się do bardzo specyficznego, a zarazem zróżnicowanego rodzaju transportu. Bezpieczeństwo przewozu materiałów to przede wszystkim optymalne planowanie, ale i właściwy środek transportu, zapewniający odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Planowanie i organizacja przewozu zależy w szczególności od kategorii ładunku, jego masy wagowej i objętościowej, ilości, odległości trasy oraz warunków panujących na drogach. Zatem w jaki sposób właściwie przeprowadzić transport materiałów budowlanych? Jakie innowacyjne rozwiązania w transporcie materiałów stosować, aby organizacja transportu w budownictwie była jak najbardziej sprawna i bezpieczna? 

Bezpieczny transport budowlany – odpowiedni pojazd!

Bezpieczne przewożenie materiałów budowlanych możliwe jest tylko i wyłącznie przy zastosowaniu odpowiedniego środka transportu. To rodzaj ładunku determinuje optymalny dobór narzędzi i sprzętu do transportu budowlanego. Jak pokazuje praktyka, najczęściej w tym celu wykorzystuje się samochody ciężarowe z przyczepą, naczepą albo skrzynią, a także pojazdy niskopodwoziowe i różnego rodzaju wywrotki przeznaczone do bezpiecznego przewozu materiałów sypkich. Efektywne metody transportu w branży budowlanej wykorzystują również ciągniki, zwłaszcza w przypadku ładunków o znacznej masie. 

Podkreślić należy, że organizacja transportu w budownictwie powinna uwzględniać optymalizację procesu dostarczania materiałów na plac budowy, a więc bezpośrednio do punktu użytkowania w jak najkrótszym czasie i jak najkrótszą trasą. Jest to działanie w pełni uzasadnione ekonomicznie. 

Techniki przewozu materiałów w budownictwie – jak stabilizować ładunek?

Bezpieczne przewożenie materiałów budowlanych polega przede wszystkim na świadomym korygowaniu sił oddziałujących na ładunek podczas jazdy i hamowania pojazdu. W tym celu wśród narzędzi i sprzętów do transportu budowlanego wymienić należy wszelkie pasy transportowe oraz maty antypoślizgowe. Odciągi mają za zadanie minimalizować wpływ sił bocznych na zakrętach, a maty neutralizują współczynnik tarcia materiału z podłożem oraz pomiędzy poszczególnymi elementami ładunku. 

Materiały sypkie – sposoby transportu na plac budowy

Ładunki sypkie, a więc piasek, kruszywo, żużel, cement, wapno czy gruz to zawsze duże ryzyko dla przewoźnika. Wymienione rodzaje towaru wymagają sprawnego załadunku, rozładunku oraz zabezpieczenia z uwagi na ryzyko rozsypania, a także zbrylenia niektórych z nich pod wpływem wilgoci, pleśni czy grzybów. Dla bezpieczeństwa przewozu materiałów sypkich konieczne jest zatem ich właściwe zabezpieczenie również przed rozpyleniem. Jakie zasady przewozu materiałów na plac budowy zastosować i jakiego środka transportu użyć? 

Planowanie i organizacja przewozu na budowę powinna zakładać przestrzeganie dopuszczalnej ładowności pojazdu. Konieczne jest rozłożenie materiału sypkiego w przestrzeni ładunkowej z uwzględnieniem równomiernych nacisków na osie, aby uniknąć destabilizacji środka transportu podczas jazdy i aby materiał nie przemieszczał się nadmiernie. Bezpieczne przewożenie materiałów budowlanych sypkich zazwyczaj realizowane jest przy pomocy samochodów ciężarowych wyposażonych w przechylną skrzynię ładunkową. Zdecydowanie ułatwia to sprawny rozładunek. Co więcej, z uwagi na charakter ładunku, który przewożony jest luzem, konieczne jest zabezpieczenie skrzyni plandeką w celu minimalizacji ryzyka rozpylenia bądź też zawilgocenia. 

Techniki przewozu materiałów budowlanych, czyli jak transportować gabaryty?

Innowacyjne rozwiązania w transporcie materiałów budowlanych o cylindrycznym kształcie (rury, beczki, stal) i znacznej wadze zakładają możliwość przewożenia w leżącej lub stojącej pozycji. W zależności od wymiarów i wagi do stabilizowania ładunku stosuje się kliny utrzymujące obciążenia wynikające z oddziaływania sił podczas jazdy. Przydatne są także maty antypoślizgowe i dodatkowe mocowania w postaci elementów narożnych i siatek. Logistyka transportu budowlanego planując trasę, bierze również pod uwagę średnicę elementów, ich wysokość, wagę oraz specyfikę materiału. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia zabezpieczenia ładunku w odniesieniu do rodzaju podłoża w przestrzeni załadunkowej środka transportu. 

Materiały budowlane niewielkich rozmiarów – organizacja transportu w budownictwie

Najpowszechniejszą techniką przewozu materiałów na budowę jest zastosowanie palet. Po ułożeniu towaru zabezpiecza się go folią i taśmą. Dla ustabilizowania pojazdu konieczne jest właściwe rozłożenie ciężaru w przestrzeni załadunkowej oraz wykorzystanie odciągów, mocowań ukośnych, blokowych i mat antypoślizgowych. Rodzaj zabezpieczenia uzależniony jest od kategorii przewożonego materiału, a w szczególności jego wagi. Bezpieczne przewożenie materiałów budowlanych polega na dostosowaniu mocowań, gdyż inaczej wygląda sytuacja podczas transportu materiałów lekkich, a inaczej gdy w grę wchodzą cegły albo metal. 

Jak przewieźć szkło – planowanie i organizacja przewozu na budowę

Szkło to niezwykle delikatny ładunek, który podczas niewłaściwie dostosowanego transportu w łatwy sposób może ulec nieodwracalnemu zniszczeniu. Dlatego też dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu konieczne jest wykorzystanie pojazdu z odpowiednio dostosowanymi stojakami wewnątrz przestrzeni załadunkowej. Wspomniane stojaki wykonane z metalu ograniczają ryzyko uderzenia w taflę. Co więcej, każdy element paki, mogący mieć kontakt ze szkłem powinien być wyposażony w gumowe zabezpieczenie. 

Jak bez szwanku dowieźć maszyny budowlane? 

Transport maszyn budowlanych w większości przypadków odbywa się z użyciem odciągów i urządzeń napinających. Zastosowanie mat antypoślizgowych dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu materiałów tego typu jest niewystarczające, gdyż siła tarcia z podłożem jest zbyt mała, a konieczne jest wyeliminowanie ryzyka przewrócenia się ładunku. Pomóc może oszacowanie środka ciężkości z uwzględnieniem masy. Wówczas przy pomocy kotw i blokowego mocowania, pasy można zakotwiczyć o podłoże przestrzeni ładunkowej. W ten sposób transport na plac budowy przebiegnie bez większych problemów. 

Efektywne metody transportu w branży budowlanej – praktyczne podsumowanie!

Planowanie i organizacja przewozu na budowę, niezależnie od rodzaju transportowanego ładunku powinny wynikać w sposób bezpośredni z odpowiedniego zabezpieczenia. Należy także dostosować konstrukcyjnie pojazd do geometrycznej i wagowej specyfiki przewożonych elementów. Stąd ważne jest także wyposażenie naczep i wykorzystanie dodatkowych urządzeń mocujących jak burty boczne, tylne czy też demontowane ścianki. Zabezpieczenia te mają na celu zapobieganie przemieszczaniu się towaru wewnątrz przestrzeni załadunkowej wzdłuż i w poprzek. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne przewożenie materiałów budowlanych o różnej specyfice, kształcie i wadze bez ryzyka powstania uszkodzeń. Wiele pojazdów wyposażonych jest również w hydrauliczny dźwig ułatwiający zarówno załadunek, jak i rozładunek. Co więcej, narzędzia i sprzęt do transportu budowlanego, wśród których warto wymienić ściągacze i pasy mocujące do towarów ciężkich, muszą według prawa mieścić się w założonych normach, a tym samym posiadać stosowne homologacje. 

Transport materiałów budowlanych w zależności od klasyfikacji podlega pod pewne restrykcyjne przepisy, których przestrzegać powinien każdy przewoźnik. Zadaniem przeszkolonego kierowcy, z kolei jest regularna weryfikacja stanu pojazdu, aby skutecznie zapewnić warunki zarówno dla bezpiecznego przewozu materiałów budowlanych, jak i ruchu drogowego. 

pixel